Skive Kommune

Posted on

reflexio har bistået Skive Kommune med at styrke opgaveløsningen på det kommunale ejendomsområde.
Opgaven bestod dels af at skabe overblik over kommunens ejendomsanvendelse gennem indsamling og verificering af data omkring arealer, økonomi, medarbejderressourcer mv., og dels af at give et indblik i – og overblik over – den nuværende løsning af de ejendomsadministrative opgaver i Skive Kommune.

Derudover har reflexio foretaget en vurdering af Skive Kommunes muligheder for at styrke og optimere opgaveløsningen på ejendomsområdet, herunder vurderet hvilke muligheder der er for at effektivisere området gennem et anderledes opgavesnit, ændret organisering, styringsmodel mv. Dette blev gjort med tæt inddragelse af berørte ledere og medarbejdere.