Provas

Posted on

reflexio har i foråret 2014 deltaget i udarbejdelse af en strategisk tilstandsvurdering for Provas. Det viste sig, at der potentielt var en række områder med mulighed for forbedringer. På baggrund heraf har reflexio ydet bistand til etablering af et katalog med strategiske indsatser for Provas. reflexio har desuden medvirket til at klarlægge forbedringspotentialer med henblik på udarbejdelse af business cases for de mest væsentlige projekter. Disse business cases skal fremadrettet danne grundlag for Provas prioritering af forbedringsprojekter.