Næstved Kommune

Posted on

Næstved Kommune arbejder innovativt med effektivisering bredt inden for kommunens aktivitetsområder. Reflexio har ydet bistand til identificering af effektiviseringsområder inden for den samlede kommunale opgaveportefølje. Endvidere har vi ydet procesbistand til opgørelser af effektivitets- og innovationsgevinster for gennemførte projekter i Næstved Kommune i 2010 og 2011.