KORA

Posted on

reflexio har i efteråret 2014 bistået KORA med opgaveløsning i Esbjerg Kommune. Opgaven har haft til formål at bistå Esbjerg kommune i ekstraordinær gennemgang af alle kommunens driftsenheder, samt analyser af kommunens udgiftsniveau/serviceniveau på såvel det administrative område, som på de store velfærdsområder. KORA har selv stået for første delopgave, som har bestået af en nøgletalsscreening, der overordnet indeholder en analyse af de økonomiske grundvilkår og økonomiske balance samt den udgiftspolitiske profil og udgiftsudviklingen. reflexio har bistået KORA i anden delopgave, som har bestået af et validerings- og inspirationsforløb. Dette har haft til formål, dels at give Esbjerg Kommune større sikkerhed for, at de identificerede nøgletalsforskelle er reelle og ikke skyldes fx konteringsforskelle, og dels at give Esbjerg Kommune inspiration til, hvordan udgiftsniveauet eventuelt vil kunne tilpasses med udgangspunkt i sammenligningskommunernes erfaringer.

Kontakt Carsten Frandsen fra reflexio for at høre nærmere om den gennemførte opgave.