KOMBIT

Posted on

reflexio skal i første kvartal 2014 bistå KOMBIT og KL i ibrugtagningsprojektet af FLIS (Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem), som er klar til at blive taget i anvendelse. Projektet har fokus på direktionernes og de øvrige ledelseslags anvendelse af FLIS. Formålet med projektet er at udvikle et inspirationsværktøj, som alle landets kommuner kan anvende i deres kommende ibrugtagning af FLIS. Kontakt os gerne for yderligere oplysninger om opgaven.