Holbæk Forsyning

Posted on

reflexio har i efteråret 2012 deltaget i udarbejdelse af en strategisk tilstandsvurdering for Holbæk Forsyning. Det viste sig, at der potentielt var en række områder med mulighed for forbedringer. På baggrund heraf har reflexio ydet bistand til etablering af et katalog med strategiske indsatser for Holbæk Forsyning i 2013. reflexio har desuden medvirket til at klarlægge forbedringspotentialer med henblik på udarbejdelse af business cases for de mest væsentlige projekter. Disse business cases skal fremadrettet danne grundlag for Holbæk Forsynings prioritering af forbedringsprojekter.