Guldborgsund Kommune

Posted on

reflexio skal yde bistand til kortlægning og vurdering af den eksisterende økonomistyring i Guldborgsund kommune. Kortlægingen vil munde ud i en række konkrete og handlingsorienterede anbefalinger til, hvordan Guldborgsund kommune kan konsolidere og videreudvikle sin økonomistyring organisatorisk og indholdsmæssigt.