Ambitiøst uddannelsesforløb for Aarhus Kommunes erfarne økonomimedarbejdere

Posted on

Aarhus Kommune har besluttet at få udviklet, tilrettelagt og afholdt et ambitiøst økonomistyringskursus til kommunens erfarne økonomimedarbejdere.

Reflexio har på baggrund af en grundig dialog med magistratsafdelingernes ledere og medarbejdere udarbejdet et program for kurset, der afholdes i efteråret 2016. Kurset gennemføres af Carsten Frandsen og Mads Rieper fra reflexio, og involverer herudover en række interne og eksterne oplægsholdere.

Kurset består af 8 moduler og skal bl.a. ruste medarbejdere til at tænke strategisk omkring fremtidens økonomistyring i en kontekst af de øgede og ændrede vilkår, der er for den kommunale budgetlægning og økonomistyring. Samtidig skal kurserne understøtte, at problemstillinger drøftes på tværs af afdelinger/områder, og at der sker en gensidig erfaringsudveksling og dialog på tværs.