Etablering af katalog med strategiske indsatser og udarbejdelse af business cases

Reflexio deltog i efteråret 2012 i udarbejdelsen af en strategisk tilstandsvurdering for Holbæk Forsyning. Det viste sig, at der potentielt var en række områder med mulighed for forbedringer. På baggrund heraf ydede Reflexio bistand til etablering af et katalog med strategiske indsatser for Holbæk Forsyning i 2013. Reflexio medvirkede desuden til at klarlægge forbedringspotentialer med henblik på udarbejdelse af business cases for de mest væsentlige projekter. Business casesne udarbejdedes med det formål fremadrettet at danne grundlag for Holbæk Forsynings prioritering af forbedringsprojekter.

Kontaktperson
Susan Münster, Direktør, Holbæk Forsyning