Kortlægning og vurdering af økonomistyringen i Guldborgsund Kommune

Reflexio har ydet bistand til kortlægning og vurdering af den eksisterende økonomistyring i Guldborgsund kommune. Kortlægingen mundede ud i en række konkrete og handlingsorienterede anbefalinger til, hvordan Guldborgsund kommune kunne konsolidere og videreudvikle sin økonomistyring organisatorisk og indholdsmæssigt.

Kontaktperson
Claus Thykjær, Kommunaldirektør, Guldborgsund Kommune