Programledelse og projektstyring

Posted on Posted in Ikke-kategoriseret

I Reflexio har vi gennem flere år arbejdet med organisatorisk udvikling af velfærdens leverandører – både offentlige og interesseorganisationer. Vi har solid erfaring med projektledelse som disciplin og bidrager med projektdesign, procesfacilitering, milepæle, koordinering af leverandører og målstyring samt evaluering. Her har vi både indtaget roller som midlertidig projektledelse ved programopstart men også længerevarende samarbejder, hvor vi har været særligt ansvarlige for strategiske indsatsområder for interesseorganisationer.

I Reflexio har vi oparbejdet et indgående kendskab til både de strukturelle og organisatoriske rammer for velfærdens leverandører, og vi har dermed en grundlæggende forståelse for den kontekst, som forandringer skal eksistere i. Vi arbejder altid netværksbaseret og sørger for, at de rette mennesker bliver samlet omkring bordet til strategiske overvejelser, problemløsning eller anbefalinger til næste skridt. Mobilisering af de rette aktører en vigtig del af indsatsen – vi er hele tiden bevidste om, at vi er en midlertidig figur. Sammen med de relevante aktører har vi udviklet nye indsatser, sat fokus på nye problemområder og skabt den rette grobund for, at projekter kan vokse.

Vi styrer processer med engagement og dedikation, og ved at veksle mellem faglig fordybelse i de små detaljer og det store overblik sikres løbende fremdrift og energi i processen. Fra start til slut sørger vi for en tæt involvering af relevante medarbejdere og ledere, og vi formår at skabe et rum med gensidig tillid, hvor både medarbejdere, ledere og borgere/brugere kan få plads. Det sikrer en nødvendig åbenhed, når der arbejdes med komplekse problemstillinger.