Bruger- og borgerinddragelse

Posted on Posted in Ikke-kategoriseret

Hos Reflexio mener vi, at brugere og borgere rummer en stor og vigtig viden, hvis vi skal lykkes med de mest komplekse velfærdsopgaver. Derfor arbejder vi med en høj grad af bruger- og borgerinddragelse i forandringsprocesser. Vi har erfaring med, at borgers stemme er et godt udgangspunkt for diskussioner om udvikling, prioritering af indsatser og et dybere indblik i, hvad der egentlig er op og ned. Vi tror også på, at involvering af dem, det handler om, er et nødvendigt udtryk for respekt og en nøgleingrediens i et mantra om bæredygtig forandring.

Det potentiale, som brugere- og borgere indeholder, udnyttes fortsat i for lille grad, når institutioner og organisationer skal udvikle deres kerneopgave, og de generelle styringsmekanismer er i spil. Vi hjælper kommuner og institutioner med at skabe en reel dialog som udgangspunkt for at samskabe løsninger med borgere, brugere, frivillige og pårørende i processer baseret på netværk og en aktiv brug af data. Vi stiller løbende spørgsmålet: ”Hvem bør ellers være med omkring bordet, hvis vi skal løse denne problemstilling? ”. I samarbejde med medarbejdere og ledere udvikler vi de processer til indsamling og bearbejdning af viden fra borgerne, der giver mening for den enkelte afdeling eller institution. Vi arbejder med en tæt motivering og involvering af medarbejdere og ledere for at sikre, at borgerinddragelsen er forankret og aktivt og systematisk anvendes til at kvalificere og udvikle kerneopgaven. Vi har hele tiden fokus på, at der er et stort element af tillid og tryghed, der gør, at man tør at stille også de svære spørgsmål og faktisk bliver i stand til at lytte.

Vores mål er at udvikle reel bruger- og borgerinddragelse, der er meningsfuld for de involverede medarbejdere, ledere og brugere/borger og giver værdi for den samlede organisation.

Vi har erfaring med både involvering af børn, voksne, frivillige og professionelle.