Forberedelse til kommunal fusionering på erhvervs- og turismeområdet

De fem fynske kommuner Odense, Svendborg, Nyborg, Assens og Faaborg-Midtfyn fusionerede 1. Januar 2012 deres indsatser inden for erhvervs- og turismeudvikling i en ny selvstændig organisatorisk enhed – Udvikling Fyn.

Reflexio har ydet bistand til kommunernes forberedelse til indtræden i Udvikling Fyn pr. 1. januar 2012 med henblik på at samle og effektivisere kommunernes erhvervs- og turismeindsatser.

Kontaktperson
Mads Graves Larsen, Direktør