Udvikling af samarbejdsplatform i DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur

Hos DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur ønskede man at skabe en mere velfungerende samarbejdsplatform som en videreudvikling af det AMU og det MED, de allerede havde. Man ønskede, at en ny platform skulle understøtte både dialog mellem ledelse og medarbejdere og på tværs af afdelinger i en kompleks organisation. Reflexio bistod i efteråret 2017 både med design af procesmodel, gennemførsel af workshops, interviews og analyse samt udarbejdelse af de endelige anbefalinger til en ny model.

Fokus i processen var, at der både skulle være en høj grad af ejerskab hos ledelsen og en stærk involvering af medarbejderne. Ledelsen skulle udpege en ambition og en samlet overordnet retning, hvor samarbejdsplatformen i langt højere grad blev tænkt ind i den eksisterende styringskæde og aktivt blev en del af ledelsesrummet. Medarbejderne skulle tro på projektet, byde ind med behov og udfordringer samt forstå potentialet ved aktivt og demokratisk at gå med ind i dialogrummet.

Resultatet blev en ny sammenlagt AMU- og MED-struktur, der både havde et stort ejerskab hos ledelsen og et mere tydeligt repræsentationsmandat for medarbejderne. Da løsningen blev lanceret, var der opbakning bredt i organisationen, og nye medarbejdere valgte aktivt at stille op til valg, da man kunne se, at den nye platform ville blive et vigtigt organ i den samlede udvikling af DIGNITY.

Vicedirektør Dorrit Ree Akselbo siger:

“DIGNITY har arbejdet sammen med Reflexio om, hvordan en samarbejdsplatform skal se ud i DIGNITY fremover. Det har været en meget spændende og inklusiv proces for både medarbejdere og ledere. Reflexio har været med til at skabe en dynamisk proces, hvor alle har bidraget og med professionaliteten i højsædet. De har hjulpet os med at se vores dialog med hinanden fra flere sider og stillet skarpt på de områder, vi fremover skal arbejde med for at skabe et tillidsfuldt dialogforum. Vi har ikke fortrudt vores valg af Reflexio til denne opgave. Tak for et super samarbejde.”

 

Kontaktperson

Dorrit Ree Akselbo, Vicedirektør