Det gode samarbejde i statslige samarbejdsudvalg

I 2015-2016 bistod vi Samarbejdssekretariatet, der er rådgivningsorgan for de statslige samarbejdsudvalg, med at udvikle og gennemføre projekt ”Det gode Samarbejde”. To samarbejdsudvalg, HSU i SKAT og SU på Elsesmindes Produktionsskole, udforskede deres egen SU-praksis og undersøgte, hvad der udfordrer det gode samarbejde, og hvordan dialogen og samarbejdet kan styrkes. Deres arbejde førte til 10 læringspunkter, der er spredt til alle statslige samarbejdsudvalg og inddrages i at udvikle Samarbejdssekretariatets kursusvirksomhed.

Kontaktperson
Niels Bundgaard, Konsulent i OAO, T: 46 97 38 07, E: nbu@oao.dk