Steffen Kruse Juul Krahn

Chefkonsulent
stkr@reflexio.dk
+45 91544512

Steffen er i 2017 ansat som chefkonsulent i Reflexio. Steffen er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har arbejdet mange år som konsulent på opgaver for offentlige institutioner bl.a. hos KORA/VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og ved BDO Consulting. Han har stor erfaring med analyse- og udviklingsopgaver såvel som formidling med særligt fokus på effektivisering og økonomistyring inden for det specialiserede voksenområde, ældreområdet, ejendomsområdet samt dagtilbudsområdet.

I Reflexio fortsætter Steffen arbejdet med at understøtte og styrke kommunernes økonomistyring med det udgangspunkt, at en dyb og praksisnær forståelse af det kommunale fagarbejde er en forudsætning for at kunne skabe valide data til analysebrug. Dette gælder både viden om kommunaløkonomiske rammevilkår og økonomistyringspraksis såvel som viden om de konkrete faglige tilgange på de forskellige velfærdsområder.