Sønderborg Kommune

Posted on

reflexio skal frem til 1. juli 2016 bistå Sønderborg Kommune med implementering af en ny central ejendomsenhed. Byrådet besluttede på baggrund af en forudgående analyseproces – også med bistand fra reflexio – en ny og ambitiøs drifts- og styringsmodel for kommunens ejendomsområde. Det skal ledes og koordineres i en central nyoprettet enhed der, foruden de mange driftsopgaver, også har det strategiske ansvar for kommunens ejede og lejede ejendomme. Det skal ske i et tæt samarbejde med forvaltninger og institutioner med en DK-regi nytænkede organisering af kommunens tekniske servicemedarbejdere.

Kontakt partner Carsten Frandsen for at høre nærmere om opgaven i Sønderborg Kommune.