Budgetanalyse af dagtilbudsområdet – Lejre Kommune

Posted on

Med henblik på at styrke økonomistyringsgrundlaget – og grundlaget for at udarbejde revisende prognoser for 2016 – har Lejre Kommune og reflexio foretaget en detaljeret gennemgang af den samlede økonomi på dagtilbudsområdet. Formålet med analysearbejdet var:
• at gennemgå og præcisere de økonomiske forventninger til 2016, dels via en opdateret prognose for børnetallet i 2016, dels via en gennemgang af øvrige aktivitetsmæssige ændringer (antal børn i privat pasning, integrationsbørn, antal børn med friplads etc.).
• at præcisere og tydeliggøre, hvilke aktivitets- og beregningsforudsætninger, der ligger til grund for de budgetbeløb, der er afsat for de enkelte bevillinger under politikområde ”Dagtilbud”.
I afrapporteringen blev for hver enkelt under dagtilbudsområdet beskrevet og specificeret, på hvilket grundlag det forventede regnskabsresultat var baseret. Der blev således opstillet en række præcise forudsætninger og forventninger til 2016-aktivitetsniveauet, som kan danne baggrund for – og kvalificere – budgetopfølgningerne og prognoserne i 2016.