Det vi kan i Reflexio

Reflexio er skabt på et fundament af solid viden, indblik og langvarig erfaring med forskning, undervisning og rådgivning i den offentlige sektor og dens samarbejdspartnere – i staten, regioner, kommuner og NGO’er. Vi kender og motiveres af det dynamiske spændingsfelt mellem politikere, forvaltning og civilsamfundets unikke karakteristika og socioøkonomiske rammebetingelser.

Vi er skarpe på både tal og mennesker. Vi holder af både Excel og facilitering af processer. Ikke for bare at favne bredt – men for helt reelt rådgivningsmæssigt at kunne mestre dækkende kompetencer til at forstå problemer og levere bæredygtige løsninger. Vi færdes lige vel i byrådssalen, på direktionsgangen, i økonomiforvaltningen og på kommunernes bosteder. Vi kan de forskellige sprog og kan indgå i de relevante styringsdiskussioner på alle niveauer.

Vi er gode til at sætte det svære – og nogen gange lidt farlige – omkring økonomi, faglighed og resultater i spil. Vi gør det på en udviklende måde, hvor målet ikke er indsnævring men en udvidelse af handlemulighederne for alle, der har et ansvar. Fra Byråd til sagsbehandler og alle dem midt imellem.

Ydelser

Strategisk økonomistyring

Styring af en kommunes økonomi er særdeles komplekst. Kommuner bliver i stigende grad set og styret som en koncern forstået som én virksomhed med en hel række sektorer og aktiviteter, som i større og mindre grad påvirker hinanden. Det stiller krav til kommunens økonomifunktion og økonomimedarbejdere om en sammenhængende strategisk økonomistyring på tværs af organisationen. Her skal der være en præcis og kompetent strategisk tilgang i udmøntningen af økonomistyringen, så både institutioner, afdelinger, sektorer og koncernen samlet set kan træffe de rette beslutninger.

Det specialiserede socialområde

Reflexio har et dybdegående kendskab til det specialiserede socialområde samt en grundlæggende forståelse for områdets kompleksitet og udfordringer, herunder overlappet til alle kommunens forvaltningsområder. I vores tilgang arbejder vi datadrevet, inddragende og med respekt for lokale muligheder og brugbare løsninger. Vi kan bistå med rådgivning og analyse samt planlægning og gennemførelse af større og mindre forandringsprocesser, hvor de styringsmæssige og økonomiske perspektiver sammentænkes med de faglige og med praksis.

Bruger- og borgerinddragelse

Hos Reflexio mener vi, at brugere og borgere rummer en stor og vigtig viden, hvis vi skal lykkes med de mest komplekse velfærdsopgaver. Derfor arbejder vi med en høj grad af bruger- og borgerinddragelse i forandringsprocesser. Vi har erfaring med, at borgers stemme er et godt udgangspunkt for diskussioner om udvikling, prioritering af indsatser og et dybere indblik i, hvad der egentlig er op og ned. Vi tror også på, at involvering af dem, det handler om, er et nødvendigt udtryk for respekt og en nøgleingrediens i et mantra om bæredygtig forandring. Vi har erfaring med inddragelse af både børn og voksne.

Programledelse og projektstyring

I Reflexio har vi gennem flere år arbejdet med organisatorisk udvikling af velfærdens leverandører – både offentlige og interesseorganisationer. Vi har solid erfaring med projektledelse som disciplin og bidrager med projektdesign, procesfacilitering, milepæle, koordinering af leverandører og målstyring samt evaluering. Her har vi både indtaget roller som midlertidig projektledelse ved programopstart men også længerevarende samarbejder, hvor vi har været særligt ansvarlige for strategiske indsatsområder for interesseorganisationer.

Det kommunale ejendomsområde

Reflexio har hjulpet en lang række kommuner med udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedrørende effektivisering og forslag til nye måder at organisere ejendomsområdet på. Vi lægger vægt på at etablere et velunderbygget datagrundlag som afsæt for at træffe beslutning om organisering, effektiviseringspotentialer mv., ligesom vi lægger vægt på, at der i analyseprocessen etableres en åben og involverende dialog med interessenter og aktører på området.

Effektivisering og budgetanalyser

Reflexio har gennemført en række budgetanalyser af forskellige offentlige institutioner og sektorer. Ofte vil analyserne have som formål at forberede – og være grundlag for – ledelsesmæssige beslutninger omkring områdets eller institutionens fremtidige opgaveløsning, ligesom der i mange tilfælde er særskilt fokus på at identificere og skabe mulighed for eksekvering af eventuelle effektiviseringspotentialer.

Hvem er vi

Projekter